OD POPRAWNOŚCI DO ZAŻYŁOŚCI


Jezus, faryzeusz i grzesznica przy jednym stole  Łk , 7, 36 - 50
20-22 listopada 2020
Prowadzący: ks. Joachim Stencel SDS
od-popranoci-do-zayoci.jpg

Przestrzeganie przepisów prawa i praktyk religijnych jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Zatraca swój sens, gdy nie prowadzi do większej miłości Boga i człowieka. Więź z Bogiem i miłość bliźniego, zwłaszcza sponiewieranego przez grzech, pomagają zobaczyć kondycję naszej wiary. Prawdziwym zagrożeniem dla żywotności wspólnot chrześcijańskich są nie tylko „wierzący, ale niepraktykujący”, lecz także „praktykujący, a niewierzący”. Prowadzący sesję zaprasza, aby w świetle Słowa Bożego, zdiagnozować duchową kondycję swojej wiary i wiary wspólnoty do której przynależę
Sesję poprowadzi 
ks. Joachim Stencel SDS
 
- salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie.
 
Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1991 r. Po pięciu latach posługi w charakterze wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie podjął obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, które pełnił przez kolejne sześć lat. Od 1 lipca 2002 r. jest duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
foto---joachim_stencel_sds2.jpg
© 2015 Leśna-Polana. All Rights Reserved. Designed By Gemini-Group.eu

Wybierz język